“Đại gia từ thiện” 10 năm ăn cơm thừa của công nhân

Đến phường Long Thạnh Mỹ hỏi thăm anh Thomas Maria Việt Nguyễn (Nguyễn Văn Việt) bà con ở đây ai cũng biết, không phải vì anh là một ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng mà anh chỉ là một người bình thường, khác thường ở chỗ anh là một