CEO Mai Son gây bất ngờ với visual U50 ngọt ngào và trẻ trung

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “tổng tài” được cộp mác nghiêm túc, bà mẹ 5 con kiêm CEO

“Đại gia từ thiện” 10 năm ăn cơm thừa của công nhân

Đến phường Long Thạnh Mỹ hỏi thăm anh Thomas Maria Việt Nguyễn (Nguyễn Văn Việt) bà con ở đây ai