Rapper nhí Shumo ráo riết tập luyện cho MTV School Fest 2022

Rapper tài năng Shumo đã tích cực chuẩn bị 2 tháng qua cho chương trình MTV School Fest 2022 tại TP.HCM ngày 21/5 sắp tới. Nghệ sĩ 10 tuổi lần đầu trình diễn 2 bản rap do chính mình sáng tác. Đồng hành cùng Shumo vẫn là nhóm nhảy Rồng